Pokus s rýží a bambusem

Ukázka rozdílu mezi neupravenou a harmonizovanou vodou

U těchto jednoduchých testů jsme se zaměřili na změnu struktury a informace.

V chemickém složení  nedošlo k žádným změnám.

Rýže

Bambus

Jedna nádobka byla zalita vodou z vodovodu bez harmonizéru, je označena „obyč“. Druhá nádobka byla zalita vodou z vodovodu s harmonizérem, je označena „harm“. Obě nádobky byly skladovány po celou dobu na stejném místě a bez manipulace.

Pokus byl zahájen 26.8.2014

Do jedné skleničky s bambusem byla napuštěna obyčejná kohoutková voda a do druhé voda tekoucí přes harmonizér ViaHuman.

Na obrázku vidíte stav po dvou měsících. Je zřejmé, že v upravené vodě nedošlo k nastartování rozkladných procesů a k tvorbě plísně.

Po měsíčním působení upravené vody je vidět, že bambus ve vodě napuštěné přes harmonizér vykazuje znaky rychlejšího růstu a rozvoje kořenového systému.

Tady můžete vidět stav pokusu po třech měsících trvání. Rýže zalitá vodou, která prošla harmonizérem ViaHuman, stále nejeví žádné známky nastartování rozkladných procesů, které jsou u rýže s běžnou neupravenou vodou z kohoutku už ve velmi pokročilém stadiu.

Po dvou měsících je rozdíl v růstu kořínků ještě patrnější. Harmonizovaná voda podporuje rychlejší růst bambusu, přestože u pokusu s rýží naopak potlačuje rozvoj plísňových bakterií! To je smyslem harmonizace: vytvořit prostředí s podmínkami, které podporují zdravý růst a potlačují zhoubné procesy. Dlouhodobým užíváním harmonizované vody v sobě vytvoříte právě takové prostředí.

Stav pokusu po neuvěřitelných 24 měsících. Rýže zalitá harmonizovanou vodou je stále bez plísně.

Tento pokus jsme ukončili po šesti letech v roce 2020. Voda v nádobce s vodou z Harmonizéru byla stále bez stopy plísně…není co dodat…:-)

Stav bambusu po 4 měsících. Stonek vpravo je trvale ponořen do harmonizované vody. Stonek vlevo do neupravené vody z řádu.