Harmonizační karafy

Jaká je podstata působení karaf  ViaHuman

Voda  má schopnost měnit strukturní uspořádání svých molekul – zvaných  klastry, a do těchto uspořádání ukládat informace.

Paměť vody, názorně popsal svou prací japonský vizionář Masaru Emoto. U ledových krystalů Masaru Emota je vidět obrovský rozdíl  u vody z řádu v porovnání s vodou z přírodních zdrojů.

Změny, které voda prodělá, než se dostane k naší vodovodní baterii jsou zarážející, přestože je vlastně také původně čerpána z přírodního zdroje. Působení přírody jistě nelze nikdy zcela nahradit. Harmonizací rozumíme procesy, které mají za cíl přiblížit energetickou hodnotu a strukturu vody z řádu na úroveň přírodní pramenité vody.

Smyslem naší karafy je vodu oživit a obnovit její energii ji tak, aby byla dobře přijímána buňkami živých organismů.

Tvar  karafy ViaHuman je navržený tak, aby  velikost a vzájemné poměry  jednotlivých stupňovitých částí karafy odpovídaly přírodní zákonitosti známé jako Zlatý řez.

Informační a energetická kvalita běžné kohoutkové vody se během několika minut v karafě zregeneruje a harmonizuje.

Vedle vlivu na vodu jsou naše karafy krásným důkazem zručnosti českých sklářů. V kombinaci s orgonitem tvoří originální, kompletně ručně vyráběný artefakt.