Měření aury

Díky spolupráci s www.auracentrum.cz z Kroměříže se nám podařilo realizovat testování účinků pití harmonizované vody – v tomto případě byla voda upravena karafou s „duhovým“orgonitem – na lidskou auru.

Změny vyvolané pravidelným pitím vody s vyšší vibrační hodnotou byly sledovány na barvě a velikosti aury testované osoby.

Harmonizační karafa Rainbow – měření stavu aury, čaker a biohodnot biorezonančním přístrojem Inneractive – Aura video station 7.

Žena 57 let – 14 ti denní měření při pití vody z karafy cca 2 litry za den.

  1. Startovací měření 5.12.2016
  2. Měření po 7.dnech – 12.12.2016
  3. Měření po 14-ti dnech – 19.12.2016

Podrobnosti jednotlivých měření najdete v přiložených souborech a zde je shrnutí výsledků pana Lukáše Hudečka,který měření prováděl.

2. Celkové zhodnocení po 7 dnech pití vody z karafy Rainbow: Vibrační nárust energie, posun základního fungování a myšlení z první čakry do druhé. Nárust životní a vitální síly, zlepšení psychiky. Otevření ženských čaker 2,4,6 může vypadat jako únik energie, obvykle je to však spíše probíhajícím procesem v těchto oblastech, kdy se spotřebovává energie na vnitřní energetické procesy. Celkové zlepšení 20%!

3. Celkové zhodnocení po 14ti dnech pití vody z karafy Rainbow: Vysoký nárust vibrační, životní, vitální i psychické energie. Posílena nejvíce oblast prvních třech čaker, které pracují ne zemnské úrovni. Celkové zlepšení cca 50 %. Při dlouhodobějším pití vody z karafy pravděpodobné další zlepšení.