Účinky krystalů v harmonizeru

Fakt,že lidé používají krystaly po dlouhá tisíciletí k uzdravování a obnově duševní i tělesné vyrovnanosti je všeobecně známý. Krystaly fungují na základě rezonance a vibrací. Krystaly se vyznačují zcela mimořádnou schopností – mohou přijímat a uchovávat v sobě energii. Tuto energii pak dokážou také předávat, jsou-li na něco cíleně orientovány.

Různé druhy krystalů se od sebe liší strukturou krystalické mřížky a s tím souvisejícími fyzikálními vlastnostmi jako jsou barva,tvrdost, hustota.

Víme, že voda má schopnost „číst“ energetickou informaci také z předmětů, se kterými přijde do kontaktu. Voda jako jinová energie dokáže přijímat energetickou informaci obsaženou v krystalech.Zjednodušeně by se dalo říci,že voda čte a kopíruje strukturní uspořádání z krystalů. Mění pak svou prostorovou strukturu ve vodních klastrech,více podrobně o tomto fenoménu v článku paměť vody.

Při navrhování harmonizéru jsme stáli před rozhodnutím,jaké krystaly použít jako náplň.

Testování probíhalo docela dlouho a nakonec byla výsledkem kombinace šungit,karneol a křišťál.

Proč jsme použili právě křišťál? Každý kámen má specifické vlastnosti a působení. Křemen-křišťál je díky své jedinečné spirálové krystalické formě nejúčinnějším léčivým krystalem a nejsilnějším zesilovačem energie na této planetě. Uvádí energii do nejdokonalejšího možného stavu a odstraňuje vzniklou nerovnováhu. Čistí a uzdravuje jednotlivé orgány a jemnější vyšší těla. Současně vede k hlubokému pročištění duše a spojení duševní dimenze s myslí. Křemen je univerzální léčivý kámen a lze jej užít při řešení jakéhokoli problému.

Při testech prototypu harmonizéru jsme zjistili,že krystaly křišťálu přestaly účinkovat  už,když harmonizérem proteklo několik litrů vody. Tak silné bylo její informační znečištění. Měnit kameny několikrát denně je pochopitelně nesmysl,takže bylo potřeba najít způsob,jak udržet křišťály čisté. řešením je karneol.Karneol má schopnost energeticky čistit ostatní minerály. Smyslem jeho použití v harmonizéru je udržovat křemeny=křišťály stále funkční a zabraňovat jejich energetickému“zanesení“. Energetická hodnota vody stoupla o více než 30% po vložení krystalku karneolu do harmonizéru.

 

Šungit je dnes už docelá známý prostředek pro energetizaci vody. Je to vlastně čistý uhlík s jedinečnou strukturou.Těží se v nalezišti v Karélii a některé prameny mu přisuzují mimozemský původ.Obsahuje fullereny,které uvolňuje do vody. Fullereny dokáží v těle „obalit“ některé nežádoucí částice a dostat je tím z těla ven. Použití šungitu má v harmonizéru jednoznačný detoxikační účinek. Současně je struktura molekul fullerenu ve tvaru pravidelného šestiúhelníku – stejného tvaru jaké tvoří přírodní zdravá voda na fotkách krystalů vody Masaru Emota.

Pokud po nějaké době používání harmonizéru ViaHuman získáte pocit, že chuť vody je jiná – máte pocit „že to už není ono“.Je to signál,že krystaly mohou být vyčerpané a je vhodný čas na jejich výměnu.V harmonizéru na k tomu náhradní sada,kterou vložíte dovnitř a původní kameny vystavíte na několik hodin slunečnímu světlu,aby se aktivovala jejich energie. Můžete si také dát do harmonizéru vlastní kameny. Nicméně toto rozhodní změní účinnost harmonizéru.

Výběr krystalů závisí pouze na vaší vůli. Můžete je vybírat podle svého slunečního znamení, nebo zkrátka použít ty, které vám vyhovují. Křišťál jsme zvolili pro jeho univerzálnost a sílu, ale pokud cítíte, že jiný typ krystalu je vám bližší, můžete jej na vlastní zodpovědnost vyzkoušet. Doporučujeme použít kameny tromlované, opracované do lesklých, zaoblených tvarů. Pozor na použití jedovatých kamenů, jako je malachit.

Nové krystaly je rovněž vhodné následujícím způsobem očistit a naprogramovat, aby mohly působit nejúčinněji.

Při nahrazení krystalů jinými je vhodné je očistit a naprogramovat, aby mohly působit účinněji.

Očista krystalu a jiného kamene

Vložte krystaly na několik minut do nádoby se slanou vodou. Můžete využít také karneol, jenž má schopnost čistit a nabíjet krystaly uložené přímo s ním. Lze zakoupit i speciální čističky krystalů. Další možností je očista plamenem svíčky. Pročišťování kamenů můžete provádět i mentálně.

Aktivace krystalu

Vezměte krystal do dlaní, soustřeďte se na něj a nahlas proneste: „Zasvěcuji tento krystal nejvyššímu dobru. Ať slouží světlu a lásce.“

Chcete-li krystal naprogramovat k nějakému speciálnímu účelu, jasně a zřetelně jej vyjádřete. Můžete použít naši programovací formuli, nebo popsat účel použití kamenů vlastními slovy. Soustřeďte se přitom na svůj záměr, jak vám mají kameny pomoci, a říkejte jednoduchou modlitbu nebo formulku, která má pro vás význam. Stále krystaly držte a představujte si, jak naplňují vaše přání.

Některé informace v tomto článku jsou použity i z knihy Judy Hallové „Kameny od A do Z“, kterou tímto doporučujeme jako zdroj užitečných informací o použití krystalů.