Účinky krystalů v harmonizeru

Lidé používají krystaly po dlouhá tisíciletí k uzdravování a obnově duševní i tělesné vyrovnanosti. Fungují na základě rezonance a vibrací. Krystaly se vyznačují zcela mimořádnou schopností – mohou přijímat a uchovávat v sobě sílu. Tuto energii pak dokážou také předávat, jsou-li na něco cíleně orientovány.

Víme, že voda má schopnost „číst“ energetickou informaci také z předmětů, se kterými přijde do kontaktu. Voda jako jinová energie dokáže přijímat energetickou informaci obsaženou v krystalech umístěných v našem v harmonizéru ViaHuman. Krystaly křišťálu jsou naprogramovány k neutralizaci negativních energií, které voda sebou přináší.

Proč jsme použili právě křišťál? Každý kámen má specifické vlastnosti a působení. Křemen-křišťál je díky své jedinečné spirálové krystalické formě nejúčinnějším léčivým krystalem a nejsilnějším zesilovačem energie na této planetě. Uvádí energii do nejdokonalejšího možného stavu a odstraňuje vzniklou nerovnováhu. Čistí a uzdravuje jednotlivé orgány a jemnější vyšší těla. Současně vede k hlubokému pročištění duše a spojení duševní dimenze s myslí. Křemen je univerzální léčivý kámen a lze jej užít při řešení jakéhokoli problému.

Karneol má schopnost energeticky čistit ostatní minerály. Smyslem jeho použití v harmonizéru je udržovat křemeny stále funkční a zabraňovat jejich energetickému“zanesení“.

Pokud po nějaké době používání harmonizéru ViaHuman získáte pocit, že by krystaly mohly být vyčerpané, je vhodné je vystavit na několik hodin slunečnímu světlu. Pokud budete mít pocit, že by bylo vhodné je nahradit jinými, pak to udělejte. Nicméně toto rozhodní změní účinnost harmonizéru a je jen na vaší zodpovědnosti.

Výběr krystalů závisí pouze na vaší vůli. Můžete je vybírat podle svého slunečního znamení, nebo zkrátka použít ty, které vám vyhovují. Křišťál jsme zvolili pro jeho univerzálnost a sílu, ale pokud cítíte, že jiný typ krystalu je vám bližší, můžete jej na vlastní zodpovědnost vyzkoušet. Doporučujeme použít kameny tromlované, opracované do lesklých, zaoblených tvarů. Pozor na použití jedovatých kamenů, jako je malachit.

Nové krystaly je rovněž vhodné následujícím způsobem očistit a naprogramovat, aby mohly působit nejúčinněji.

Při nahrazení krystalů jinými je vhodné je očistit a naprogramovat, aby mohly působit účinněji.

Očista krystalu a jiného kamene

Vložte krystaly na několik minut do nádoby se slanou vodou. Můžete využít také karneol, jenž má schopnost čistit a nabíjet krystaly uložené přímo s ním. Lze zakoupit i speciální čističky krystalů. Další možností je očista plamenem svíčky. Pročišťování kamenů můžete provádět i mentálně, a to například slovy: „Ať jsou všechny nežádoucí energie rozpuštěny skrze Boží vůli a pro dobro všech bytostí.“

Aktivace krystalu

Vezměte krystal do dlaní, soustřeďte se na něj a nahlas proneste: „Zasvěcuji tento krystal nejvyššímu dobru. Ať slouží světlu a lásce.“

Chcete-li krystal naprogramovat k nějakému speciálnímu účelu, jasně a zřetelně jej vyjádřete. Můžete použít naši programovací formuli, nebo popsat účel použití kamenů vlastními slovy. Soustřeďte se přitom na svůj záměr, jak vám mají kameny pomoci, a říkejte jednoduchou modlitbu nebo formulku, která má pro vás význam. Stále krystaly držte a představujte si, jak naplňují vaše přání.

Některé informace v tomto článku jsou použity i z knihy Judy Hallové „Kameny od A do Z“, kterou tímto doporučujeme jako zdroj užitečných informací o použití krystalů.

Publikováno v Blog