Víření – přirozený pohyb vody

Voda tekoucí po povrchu Země bez lidské regulace přirozeně vytváří klikatá koryta potoků a řek, protkávající celou krajinu. Při průtoku krajinou si tak voda hledá nejsnadnější cestu k pohybu vpřed.

Stejně se voda chová, když ji vypouštíme z vany, nebo vyléváme-li ji z láhve – přesunuje se vždy způsobem, který je pro ni nejsnadnější. Je to pohyb nejmenšího odporu. Voda nikdy nesleduje přímou dráhu ke středu, ale vždy krouží po spirále – víří.

Přirozeným pohybem pro vodu je tedy víření ve spirálách. Spirála je zdrojem určité vibrační frekvence a vibrační energie vody se aktivuje právě spirálovitým pohybem.

Ukázka přenosu vibrací zvuku na vodu – zajímavé

Srovnejme pohybující se vodu z horského potoka, která stále překonává překážky a za každým kamenem vytváří drobné víry, se stojatou vodou v rybníce či přehradě. Vířící pohyb je pro energii vody rozhodující. Do strukturní paměti vody se vířením ve spirále přenáší vyšší vibrace, která je s vodou v souznění a nenutí ji chovat se proti její přirozenosti.

Masaru Emoto se ve své práci zaměřil na porovnávání rychle tekoucí vody z horního toku řeky a stojaté vody z přehradní nádrže. Rozdíl v pravidelnosti a vzhledu krystalů ukazuje, že samočisticí schopnost vody úzce souvisí s charakterem jejího pohybu. O vzorcích stojaté vody by se dalo obecně říci, že jejich schopnost tvořit krystaly byla velmi omezená.

Viktor Schauberger, rakouský spisovatel, vynálezce a člověk žijící v harmonii s přírodou napsal: „Formou pohybu, která tvoří, rozvíjí, zušlechťuje a buduje, je spirálový pohyb z vnějšku dovnitř, tedy pohyb dostředivý. V přírodě jej nalezneme tam, kde pracují budující síly: ve spirálních mlhovinách ve vesmíru, v pohybu našeho planetárního systému, v přirozeném pohybu vody, krve a míz.“

Představme si, jak vypadají naše rozvody pitné vody. Je to sestava pravoúhlých přímek. Od vodárny až k baterii. Žádný prostor pro víření. To je skutečnost, kterou v přírodě nenajdeme. Kohoutková voda při dopravě ke spotřebiteli prochází procesem odporujícím její přirozenosti a tento nesoulad se vedle jiných vlivů také projevuje na její výsledné energetické kvalitě.

Rozhodli jsme se vytvořit průtokový harmonizér vody, který dokáže komplexně měnit její energii. Jedním z principů, jenž pozitivně působí na strukturní uspořádání molekul vody, je skutečnost, že voda v kapalném skupenství nemá vlastní tvar. Vyplňuje tvar nádob a protéká prostorem, kterým je jí to umožněno.

Důležitou součástí harmonizéru ViaHuman jsou dvě unikátní, na přírodním principu tvarované spirály. Jejich působením se neutralizují předchozí destruktivní procesy. V další fázi se v harmonizéru přirozeným způsobem vytváří molekulární struktura vody, která prostřednictvím jemného energetického vyzařování podporuje a udržuje životní funkce.

Rychlé zavíření vody v našem zařízení pak způsobí snadnější uvolnění chloru, kterým je pitná voda dezinfikována. Ve výsledku je voda protékající harmonizérem jemnější a chuťově lepší.