Harmonizací neboli energetizací rozumíme procesy, které mají za cíl přiblížit strukturu

a biologickou prospěšnost běžné pitné vody na úroveň přírodní pramenité vody.

Inspiraci ke vzniku projektu Viahuman přinesly vizionářské myšlenky Viktora Schaubergera a jedinečná metoda objevená Masaru Emotem. Cykloidní dostředivý pohyb vody v kombinaci s vibrací pozitivní informace je hlavní podstatou procesu, který nazýváme harmonizace vody.

Voda má potenciál, který pro řadu lidí není známý.

ViaHuman

Pojmem design rozumíme krásnou věc, která vedle vzhledu skutečně naplňuje účel, pro který byla vytvořena. Vytváříme designové produkty, ve kterých se snoubí geometrie Zlatého řezu s pečlivou prací a vlivem přírodních polodrahokamů. Značka ViaHuman vznikla v roce 2014 se záměrem tvořit krásné a účelné české věci, které budou oslovovat svou originalitou a myšlenkou. Vnější krása a symetrie má vliv na vnitřní kvalitu života.

V každém výrobku značky ViaHuman najdete kus naší kreativity, energie a víry v neomezené možnosti pozitivního myšlení.