Atesty materiálů

K výrobě harmonizéru jsou použity výhradně materiály schválené pro styk s pitnou vodou dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. z 23. 11. 2013 a vyhlášky č. 38/2001 Sb. z 1. 5. 2011, ve znění pozdějších předpisů.

Atesty historického skla