Pránanadi

Energetické léčení

Alternativní způsoby, jak působit na lidský energetický systém jsem si osvojil před několika lety. V té době jsem patřil mezi lidi, kteří  „tomu nevěří“. S každou další zkušeností, kdy jsem cítil proud energie ze svých rukou jsem „nevěřil“ stále méně :-). Čas plynul a zkušenosti se hromadily až přišel den, kdy jsem si uvědomil, že je důležité a smysluplné předat své znalosti dál.

Všechny problémy zdravotní, vztahové, finanční – řekněme situace, které vnímáme jako „život komplikující“ si způsobujeme sami svým myšlením a uvažovaním, které je velmi často pod vlivem strukturovaných vzorců chování získaných výchovou a rodovou dispozicí.

Mé zkušenosti mě přivedly k přesvědčení, že člověk je schopen příčiny svých problémů odstranit sám. Pokud v sobě dokáže objevit a znovu aktivovat svůj „zdrojový kód “ – dalo  by se říci životní zdroj. Hlavní smysl pránického léčení vidím v tom, že pomáhá člověku tento zdroj své vlastní síly pochopit a přijmout.

Pránanadi – tibetská léčebná terapie

Starověkou technikou vyvinutou v tibetských klášterech je přikládáním rukou na konkrétní
místa přiváděna do těla pránická energie. Prána je univerzální forma energie, která podporuje životní procesy a funguje na všech úrovních. Představte si, že energetický systém lidského těla je protkán soustavou kanálků-nadi, které do systému přivádí energii. Tyto nadi musí být lve stavu, kdy jsou pro energii průchozí. Energie správně neproudí pokud nejsou nadi v pořádku. Terapií se tyto nadi „čistí“ a uvádějí do funkčního stavu.

Terapie pránanadi ve výsledku podporuje proces rozvoje osobnosti. Má pozitivní vliv na léčebné procesy, zmírňuje bolest, pomáhá překonávat strach, hněv, úzkost, deprese a pochybnosti mezi pochybnostmi.Podporuje sebevědomí a snadnější integraci.

Terapie pránanadi se využívá jako doplněk klasických medicínských postupů a úspěšně podporuje léčbu
mimo jiných u těchto zdravotních obtíží:
• deprese a stavy úzkosti
• rekonvalesce po operaci
• svalové a jiné bolesti u sportovců
• migrény a závislosti

Tato terapie nenahrazuje použití léků ani ošetření lékaře. Nemá za cíl stanovovat diagnózu problémů,ale pomoci pochopit jeho příčinu.

Jak terapie probíhá

Metoda spočívá v přikládání rukou terapeuta na přesně stanovených pozicích na těle klienta. Jedna pozice trvá 2-3 minuty. Délka jedné terapie je tedy cca 2 hodiny . Klient při terapii leží na zádech, v polovině terapie se otáčí na břicho, aby se mohlo pokračovat v přikládání rukou na záda. Terapie probíhá v klidném prostředí při relaxační hudbě.

Terapie není možné poskytnout pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných nebo návykových látek.

Terapie může proběhnout v našem prostoru v Šumicích a nebo se lze dohodnout na provedení v pohodlí vašeho domácího prostředí.

Pro objednání nebo získání více informací využijte kontaktní formulář nebo telefon 608 803 253   (8-16h).

Pokud jste v situaci, kdy potřebujete pomoc mohu nabídnout svůj čas a ochotu pomoci.

Richard Synčák

Šumice  342,68731