Colorterapie – historie

Colorterapie neboli chromoterapie se zabývá vlivem barev a světla na člověka.

Nejedná se o novodobou léčebnou techniku dnešních alternativních léčitelů. Vztahy mezi lidským tělem,psychikou a barvami se už v historii zabývalo mnoho vědců, psychologů i lékařů a byla vypracována řada klinicky podložených studií.

Mnozí průkopníci barevné léčby se drželi toho, že tělo, mysl a duch je jeden celek. Je-li duše zdravá, je i tělo zdravé. Onemocní-li duše, onemocní i tělo. Léčením barvami se zabývali už ve starém Egyptě. V Egyptských chrámech se vztyčovaly zvláštní diagnostické místnosti, do kterých svítilo bílé sluneční světlo a lámalo se na jednotlivé barvy spektra. Nemocní pacienti byli umístěni do těchto zvláštních léčebných místností a byli zaplavováni vhodnými barvami, které byly přiřazovány jejich nemocem.

Používala se také metoda nepřímého léčení – při kterém byla pacientům podávána barevně upravená voda, různé barevné masti a oleje, barevné oblečení, pomocí šátků jim byly převazovány rány. Pacienty se střevními potížemi natírali třeba žlutým jílem apod. Těmito způsoby dodávali energii, povzbuzovali, zmírňovali nemoci, pomáhali zklidnit bolesti apod. Léčebného účinku barev nebylo využíváno ale jenom v lékařství samotném, nýbrž i v kosmetice.

Když se podíváme na propojení s barvami v dnešní době, tak se ve zdravotnictví stále používá zelená barva (uklidňuje, zotavuje, regeneruje), ve školách jsou vymalovány třídy určitými barvami, aby podnítili děti být více ve střehu, výrobci volí barvy obalů,aby podvědomě podporovaly nákup, barvy stěn mají vliv na pracovní schopnosti a morálku,reklama a design se řídí pravidly colorterapie a existuje nespočet dalších příkladů využití colorterapie v praxi.

Mezi nejvýznamnější objevitele patřil lékař, věděc a profesor Niels Finsen (1860 – 1904), který získal v roce 1903 Nobelovu cenu za medicínu a fyziologii v oblasti fototerapie za  léčbu chronické tuberkulózní kožní onemocnění pomocí světla a barev. V té době si lékařská věda začala uvědomovat, že různé barvy a světla pomáhají léčit kožní nemoci, popáleniny, různá zranění, regulovat krevní tlak, a také ulevují od bolesti. Kromě toho Niels Finsen prokázal, že barevné chvění, která procházejí lidským tělem v něm, vyvolávají výrazné reakce. Řada pokusů prokázala, jak je to u vnímání barev u slepců. Niels Finsen se tím rovněž zabýval a přišel s tím, že když člověk vstoupí do červeně vymalované místnosti, jeho teplota a tlak se zvýší. Když vejde do pokoje modrého, klesnou.

Američan Edwin D. Babbit (1828 -1905) byl dalším průkopníkem chromoterapie. Napsal knihu Podstata světla a barev (o léčení barvami) a ucelil tak teorii léčení s barvou. Použil červené světlo jako povzbuzující prostředek, zejména na krev a v menší míře na nervy, žluté a oranžové světlo jako nervové stimulanty a modré a fialové jako uklidňující na všechny systémy včetně protizánětlivého účinku. Dále předepisoval červenou při ochrnutí, při fyzickém vyčerpání a chronickém revmatismu, žlutou jako projímadlo a také lék při bronchiálních potížích, modrou na zánětlivé procesy, ischias, bolest hlavy, podrážděnost, úžeh apod. Babitt také vyvinul několik zařízení. Jedno z nich je třeba chromalumu, což je komora, ve které lidé seděli a nechali na sebe působit světlo pronikající místnosti skrz barevné sklo. Také vyvinul metodu solarizaci, což jsou elixíry vody ozařované slunečním světlem přes barevný filtr. Jeho práce barevným léčením se ukázala jako komplexní, jak pro fyziologický tak i psychologický přístup.

Angličan Sir Wiliam Herschel (1738 -1822), objevil, že různé vlnové délky vytvářejí různé teploty. Červená je tedy se svými nejdelšími vlnami nejteplejší barvou. A dále zkoumal, co se stane, když člověk nechá barvu působit na své tělo. Jsou tak přinášeny určité frekvence, které lidské tělo pohlcuje a ty pak mohou vyvolat odpovídající reakce. Každá buňka v lidském těle může reagovat na barevné vlnění. Takto jsou uvolňovány informace, které jsou schopny dodat sílu nebo poskytnout klid.

Dr. Jacob Liberman, je významným americkým optometristou, který se dlouhodobě zabývá léčbou zraku pomocí světla a barev. Je považován za průkopníka terapeutického využití světla a barvami umění integrace mysli a těla. Při svém bádání zjistil, že působení světla není přínosem jen pro zrak, ale pro celý organismus. Tedy využití světla při ošetřování nejrůznějších druhů rakoviny, deprese, stresu, sexuálních dysfunkcí, poruch imunitního systému apod. Jacob Liberman kombinuje znalosti o fototerapii, s mnoha lety osobních zkušeností s pacienty s jednoznačnými výsledky. Světlo a tedy i barvy jsou ve vztahu k celkovému zdraví jedním z nejdůležitějších faktorů. Své bádání shrnul v knize Světlo – lék budoucnosti.

Využíváním colorterapie v denním životě  můžete zlepšit a podpořit své zdraví, ať už po fyzické nebo psychické stránce. Colorterapie může sloužit k prevenci, a také při snaze o změnu současného hektického životního stylu, který zvyšuje počty pacientů s depresí nebo syndromem vyhoření.

Část informací bylo převzato s laskavým svolením paní Petry Mičulkové, která se colorterapií řadu let zabývá. Další informace o chromoterapii a jejích účincích najdete na  www.barevnestranky.cz

Účinky krystalů v harmonizeru

Fakt,že lidé používají krystaly po dlouhá tisíciletí k uzdravování a obnově duševní i tělesné vyrovnanosti je všeobecně známý. Krystaly fungují na základě rezonance a vibrací. Krystaly se vyznačují zcela mimořádnou schopností – mohou přijímat a uchovávat v sobě energii. Tuto energii pak dokážou také předávat, jsou-li na něco cíleně orientovány.

Různé druhy krystalů se od sebe liší strukturou krystalické mřížky a s tím souvisejícími fyzikálními vlastnostmi jako jsou barva,tvrdost, hustota.

Víme, že voda má schopnost „číst“ energetickou informaci také z předmětů, se kterými přijde do kontaktu. Voda jako jinová energie dokáže přijímat energetickou informaci obsaženou v krystalech.Zjednodušeně by se dalo říci,že voda čte a kopíruje strukturní uspořádání z krystalů. Mění pak svou prostorovou strukturu ve vodních klastrech,více podrobně o tomto fenoménu v článku paměť vody.

Při navrhování harmonizéru jsme stáli před rozhodnutím,jaké krystaly použít jako náplň.

Testování probíhalo docela dlouho a nakonec byla výsledkem kombinace šungit,karneol a křišťál.

Proč jsme použili právě křišťál? Každý kámen má specifické vlastnosti a působení. Křemen-křišťál je díky své jedinečné spirálové krystalické formě nejúčinnějším léčivým krystalem a nejsilnějším zesilovačem energie na této planetě. Uvádí energii do nejdokonalejšího možného stavu a odstraňuje vzniklou nerovnováhu. Čistí a uzdravuje jednotlivé orgány a jemnější vyšší těla. Současně vede k hlubokému pročištění duše a spojení duševní dimenze s myslí. Křemen je univerzální léčivý kámen a lze jej užít při řešení jakéhokoli problému.

Při testech prototypu harmonizéru jsme zjistili,že krystaly křišťálu přestaly účinkovat  už,když harmonizérem proteklo několik litrů vody. Tak silné bylo její informační znečištění. Měnit kameny několikrát denně je pochopitelně nesmysl,takže bylo potřeba najít způsob,jak udržet křišťály čisté. řešením je karneol.Karneol má schopnost energeticky čistit ostatní minerály. Smyslem jeho použití v harmonizéru je udržovat křemeny=křišťály stále funkční a zabraňovat jejich energetickému“zanesení“. Energetická hodnota vody stoupla o více než 30% po vložení krystalku karneolu do harmonizéru.

 

Šungit je dnes už docelá známý prostředek pro energetizaci vody. Je to vlastně čistý uhlík s jedinečnou strukturou.Těží se v nalezišti v Karélii a některé prameny mu přisuzují mimozemský původ.Obsahuje fullereny,které uvolňuje do vody. Fullereny dokáží v těle „obalit“ některé nežádoucí částice a dostat je tím z těla ven. Použití šungitu má v harmonizéru jednoznačný detoxikační účinek. Současně je struktura molekul fullerenu ve tvaru pravidelného šestiúhelníku – stejného tvaru jaké tvoří přírodní zdravá voda na fotkách krystalů vody Masaru Emota.

Pokud po nějaké době používání harmonizéru ViaHuman získáte pocit, že chuť vody je jiná – máte pocit „že to už není ono“.Je to signál,že krystaly mohou být vyčerpané a je vhodný čas na jejich výměnu.V harmonizéru na k tomu náhradní sada,kterou vložíte dovnitř a původní kameny vystavíte na několik hodin slunečnímu světlu,aby se aktivovala jejich energie. Můžete si také dát do harmonizéru vlastní kameny. Nicméně toto rozhodní změní účinnost harmonizéru.

Výběr krystalů závisí pouze na vaší vůli. Můžete je vybírat podle svého slunečního znamení, nebo zkrátka použít ty, které vám vyhovují. Křišťál jsme zvolili pro jeho univerzálnost a sílu, ale pokud cítíte, že jiný typ krystalu je vám bližší, můžete jej na vlastní zodpovědnost vyzkoušet. Doporučujeme použít kameny tromlované, opracované do lesklých, zaoblených tvarů. Pozor na použití jedovatých kamenů, jako je malachit.

Nové krystaly je rovněž vhodné následujícím způsobem očistit a naprogramovat, aby mohly působit nejúčinněji.

Při nahrazení krystalů jinými je vhodné je očistit a naprogramovat, aby mohly působit účinněji.

Očista krystalu a jiného kamene

Vložte krystaly na několik minut do nádoby se slanou vodou. Můžete využít také karneol, jenž má schopnost čistit a nabíjet krystaly uložené přímo s ním. Lze zakoupit i speciální čističky krystalů. Další možností je očista plamenem svíčky. Pročišťování kamenů můžete provádět i mentálně.

Aktivace krystalu

Vezměte krystal do dlaní, soustřeďte se na něj a nahlas proneste: „Zasvěcuji tento krystal nejvyššímu dobru. Ať slouží světlu a lásce.“

Chcete-li krystal naprogramovat k nějakému speciálnímu účelu, jasně a zřetelně jej vyjádřete. Můžete použít naši programovací formuli, nebo popsat účel použití kamenů vlastními slovy. Soustřeďte se přitom na svůj záměr, jak vám mají kameny pomoci, a říkejte jednoduchou modlitbu nebo formulku, která má pro vás význam. Stále krystaly držte a představujte si, jak naplňují vaše přání.

Některé informace v tomto článku jsou použity i z knihy Judy Hallové „Kameny od A do Z“, kterou tímto doporučujeme jako zdroj užitečných informací o použití krystalů.

Víření – přirozený pohyb vody

Voda tekoucí po povrchu Země bez lidské regulace přirozeně vytváří klikatá koryta potoků a řek, protkávající celou krajinu. Při průtoku krajinou si tak voda hledá nejsnadnější cestu k pohybu vpřed.

Stejně se voda chová, když ji vypouštíme z vany, nebo vyléváme-li ji z láhve – přesunuje se vždy způsobem, který je pro ni nejsnadnější. Je to pohyb nejmenšího odporu. Voda nikdy nesleduje přímou dráhu ke středu, ale vždy krouží po spirále – víří.

Přirozeným pohybem pro vodu je tedy víření ve spirálách. Spirála je zdrojem určité vibrační frekvence a vibrační energie vody se aktivuje právě spirálovitým pohybem.

Ukázka přenosu vibrací zvuku na vodu – zajímavé

Srovnejme pohybující se vodu z horského potoka, která stále překonává překážky a za každým kamenem vytváří drobné víry, se stojatou vodou v rybníce či přehradě. Vířící pohyb je pro energii vody rozhodující. Do strukturní paměti vody se vířením ve spirále přenáší vyšší vibrace, která je s vodou v souznění a nenutí ji chovat se proti její přirozenosti.

Masaru Emoto se ve své práci zaměřil na porovnávání rychle tekoucí vody z horního toku řeky a stojaté vody z přehradní nádrže. Rozdíl v pravidelnosti a vzhledu krystalů ukazuje, že samočisticí schopnost vody úzce souvisí s charakterem jejího pohybu. O vzorcích stojaté vody by se dalo obecně říci, že jejich schopnost tvořit krystaly byla velmi omezená.

Viktor Schauberger, rakouský spisovatel, vynálezce a člověk žijící v harmonii s přírodou napsal: „Formou pohybu, která tvoří, rozvíjí, zušlechťuje a buduje, je spirálový pohyb z vnějšku dovnitř, tedy pohyb dostředivý. V přírodě jej nalezneme tam, kde pracují budující síly: ve spirálních mlhovinách ve vesmíru, v pohybu našeho planetárního systému, v přirozeném pohybu vody, krve a míz.“

Představme si, jak vypadají naše rozvody pitné vody. Je to sestava pravoúhlých přímek. Od vodárny až k baterii. Žádný prostor pro víření. To je skutečnost, kterou v přírodě nenajdeme. Kohoutková voda při dopravě ke spotřebiteli prochází procesem odporujícím její přirozenosti a tento nesoulad se vedle jiných vlivů také projevuje na její výsledné energetické kvalitě.

Rozhodli jsme se vytvořit průtokový harmonizér vody, který dokáže komplexně měnit její energii. Jedním z principů, jenž pozitivně působí na strukturní uspořádání molekul vody, je skutečnost, že voda v kapalném skupenství nemá vlastní tvar. Vyplňuje tvar nádob a protéká prostorem, kterým je jí to umožněno.

Důležitou součástí harmonizéru ViaHuman jsou dvě unikátní, na přírodním principu tvarované spirály. Jejich působením se neutralizují předchozí destruktivní procesy. V další fázi se v harmonizéru přirozeným způsobem vytváří molekulární struktura vody, která prostřednictvím jemného energetického vyzařování podporuje a udržuje životní funkce.

Rychlé zavíření vody v našem zařízení pak způsobí snadnější uvolnění chloru, kterým je pitná voda dezinfikována. Ve výsledku je voda protékající harmonizérem jemnější a chuťově lepší.

Tajemná moc spirály

Tvar spirály se v přírodě nalézá velmi často a v rozličných variacích. Všechen růst se totiž odehrává ve spirále. Směr rozvíjení listu kapradiny či růstu fazole ze země, tvar ulit šneků, rohy antilop, seřazení okvětních lístků, šišek jehličnanů nebo mřížka plodu ananasu, to všechno jsou příklady spirál kolem nás. Také střídáním oblastí nízkého a vysokého tlaku v atmosféře mohou vznikat velké vířivé struktury. V největším měřítku se tento princip projevuje u spirálních mlhovin a galaxií ve vesmíru. Spirálová struktura se nalézá i v mikrosvětě, je obsažena v každé buňce ve formě DNA jako nosný prvek dědičné informace.

Voda je jako žena, je to čistý jin. Je vitální a silná. Je jí vlastní spirálovitý, klikatící se a vířivý pohyb. Když je v pohybu, má schopnost dávat život a udržovat ho. Dokáže se sama čistit. Horský potok se umí zbavit rozpuštěných částic z tlejícího těla ovce na úseku o délce 140 metrů. Naopak voda bez pohybu stagnuje a přitahuje energii zkázy a nemocí.

Tyto principy platí pro jakoukoli vodu v přírodě, i pro tu, která je obsažena v živých organismech, člověka nevyjímaje. Tělesná i mentální aktivita jsou důležitými faktory k udržování kvality naší vnitřní vody.

Spirály jsou stejně jako oscilátor, silný magnet, chemikálie nebo síla zdrojem frekvence s určitou vibrací. Jsou to skutečně silné tvarové zářiče energie. Velmi senzitivní shluky molekul vody na tyto frekvenčně-vibrační impulzy reagují – přeskupují se podle charakteru vibrace (informace), které je voda vystavena. Vliv těchto vibrací na strukturu vody jedinečně zachytil japonský vědec Masaru Emoto ve svých fotografiích krystalů zmrzlé vody.

Přirozeným pohybem v přírodě se zabýval i rakouský přírodovědec a myslitel Viktor Schauberger. „Formou pohybu, která tvoří, rozvíjí, zušlechťuje a buduje, je spirálový pohyb z vnějšku dovnitř, tedy pohyb dostředivý. V přírodě jej nalezneme tam, kde pracují budující síly: ve spirálních mlhovinách ve vesmíru, v pohybu našeho planetárního systému, v přirozeném pohybu vody, krve a míz,“ napsal.

Rozkladná, uvolňující forma pohybu je naproti tomu odstředivá. Nutí pohybující se části k přemístění ze středu směrem k okraji. Jde o „přímý“ pohyb. Prvek systému se uvolní, rozplyne a rozloží. Příroda používá tento pohyb k rozkladu opotřebovaných celků, aby pak jednotlivé prvky pomocí dostředivého pohybu znovu poskládala do nových forem. V přírodě se oba typy pohybu neustále střídají, budující princip však musí převažovat, aby mohl probíhat vývoj.

Podle testování světoznámého německého biofyzika dr. Wolfganga Ludwiga se do struktury běžné vody, podobně jako je tomu u homeopatie, otiskuje vibrační vzorec chemických toxinů a pitím se přenáší do lidského těla. „Voda má paměť jako slon,“ prohlásil na základě svých výzkumů.

Cíleným spirálovitým pohybem lze tyto pro člověka negativní informace obsažené v paměti vody neutralizovat a nahradit je vibračním vzorcem, který je v souladu se samočisticím přírodním pohybem vody.

Mícháním lžičkou v šálku čaje nebo kávy si vlastně podvědomě rozhýbáváme nápoj do pravotočivé dostředivé zušlechťující spirály.

Šamani v Peru využívají desetitisíce let starých spirál z kamenů na planině Nazca, ve kterých chodí proti směru hodinových ručiček, aby se očistili a zbavili všech škodlivin v energetickém těle. Odcházejí z nich zase v obráceném směru, aby načerpali novou sílu.

Vedle jiných hledisek jsme se při sestavování spirálového labyrintu v harmonizéru ViaHuman řídili také těmito principy a vytvořili jsme tak jeden z vysoce účinných způsobů revitalizace vody. Dalším z nich je použití tvaru tzv. Fibonacciho spirály, připomínající ulitu.

Paměť vody

Paměť vody – málo známý fenomén

Kapalná voda je tekutina, bez které by nám známý život nemohl existovat. Řada jejích pro život nezbytných vlastností, souvisí s jejími anomálními vlastnostmi.Ty jsou z velké části dány prostorovým uspořádáním vody.

Molekula vody má tvar krystalu-čtyřstěnu a působí podobně jako křemíkový krystal SiO2,který se používá pro přenos informací.Na základě elektronové konfigurace atomu kyslíku má molekula polární charkter a tvoří kvadrupól s charakteristickými vazebnými úhly,kde atomy vodíku nesou kladný náboj a atom kyslíku vytváří orbital na jehož koncích je záporný náboj.

K těmto záporným nábojům jsou přitahovány kladně nabité vodíky z okolních molekul a vytvářejí další nechemické mezimolekulární vazby – vodíkové můstky.

Tato struktura je předurčena k vytváření konglomerátů molekul – clusterů – v trojrozměrném síťovitém uspořádání.

Přičemž délky vazeb a vazebné úhly jsou citlivé na elektomagnetické oscilace.

Tato vlastnost vody mimo jiných anomálií umožňuje snadno rozpouštět a disociovat a činí z vody nenahraditelné rozpouštědlo.Díky anomálii je hustota vody v závislosti na teplotě nejvyšší při teplotě 3,98°C .Spolu s nízkou tepelnou vodivostí v pevném skupenství vody způsobuje,že voda nezamrzá ode dna nahoru k hladině, a díky tomu přežívají v zimě ryby a ostatní vodní živočichové.

 V pohledu biologického působení vody na živé organismy je podstatná schopnost měnit strukturu na základě energetického impulsu.Voda je energetizována silovými poly elektromagnetického pole, se kterým vstupuje do vzájemného působení.

Známé je ovlivňování vody působením včel.Tělo včely obsahuje až milion krystalků magnetitu,vytváří magnetické pole a přenáší elektrostatický náboj.Každé včelstvo jako superorganismus vykazuje hladinu el.náboje a víření vzduchu způsobené křídly včel rozptyluje el.nabité částice do okolí.Se vzdáleností od úlu se úroveň statického náboje snižuje.

„Včelí voda“ se získá tím,že se nádoba s vodou umístí do úlu,kde na ni působí energie biopole  včelstva.Voda tímto působením změní charakter svých mezimolekulárních vazeb a v přímé souvislosti své bioúčinky.Pozorovány byly mimo jiné snížení glykémie u diabetu,zvýšení svěžesti,zlepšení kožních defektů,odstranění zažívacích potíží,ústup bolestí kloubů a páteře,…

Jsou známy metody a zařízení,které pracují s energetizací vody.Pojmy jako pí-voda,diamantová voda,levitovaná voda,granderova voda,živá a mrtvá voda,atd.jsou známé už dlouhou dobu a biologické působení energeticky upravených druhů vod  vyzkoušelo velké množství uživatelů.

U vody lze snadno pochopit zákon o zachování energie.Ten říká,že energie nemůže být ani vyrobena,ani zničena,ale pouze transformována na jinou její formu.

S energetizací vody se nejen mění energetický stav  jejích částic ,jejich vibrační kmitání – vlnová frekvence,ale především,a tím je voda výjimečná, její struktura. Přitom nedochází ke změně chemického složení,ale „pouze“ fyzikálních parametrů.

Energetických impulsů schopných měnit strukturní uspořádání molekul vody je celá řada.Světlo jako elektromagnetické vlnění,akustická energie,teplota,tlak,kinetická energie,oscilace..

Známé jsou úpravy vody elektrolýzou – výroba živé a mrtvé vody. Dále pak lze na vodu působit magnetováním,spinováním,pomocí minerálů,barev nebo použití různých tvarových zářičů fungujících na principu pránické energie neboli orgonu,čchi, tachyonu.

Struktura látek ovlivňuje jejich vlastnosti. To je zřejmé na příkladu dvou chemicky totožných látek –diamantu a tuhy. Obojí je čistý uhlík. Pouze struktura uspořádání molekul způsobuje rozdíl vlastností, diamant je jedním z nejtvrdších nerostů a tuhu používáme ke kreslení. Tedy i voda různých struktur má odlišné vlastnosti, byť se na pohled neliší.

 Naprosto ojedinělá je schopnost vody měnit svou strukturu v závislosti na charakteru energetického impulsu kterému je vystavena.

Vody energeticky ovlivněné jsou v důsledku biologického působení nazývány také aktivované.Změny vlastností aktivovaných vod není vždy snadné analyticky doložit a v naší západní materialisticky založené společnosti se aktivované vody pohybují spíše na okraji zájmu.

Doktor přírodních věd Masaru Emoto se zabýval více než dvacetiletým výzkumem  vody a podařilo se mu vyvinout úžasně transparentní metodu.Napadlo jej použít k ověření strukturních změn vody její pevné skupenství – led.Složitou metodou, při které na několik hodin konstantní teplotou zmrazil kapku vody,aby ji následně zkoumal v laboratoři temperované na -5°C zjistil,že se za určitých podmínek vytvoří v ledu pozorovatelné krystaly.

Touto metodou japonský vědec zjistil, že tvar a celkový vzhled krystalů se podstatně lišil podle toho z jakého zdroje voda pocházela.

Pramenité přírodní vody vytvářejí nádherné šestihranné krystaly.Oproti tomu kohoutková voda vytváří nevzhledné krystaly nebo není schopna krystal vytvořit vůbec.

Tak vlastně vznikl impuls k harmonizaci vody.Je to proces,kdy se vodě vrací její energie a biologická příslušnost.

Pitný režim

Pojem pitný režim vyvolává v řadě z nás rozporuplné pocity. Rozpor vzniká, když si porovnáme doporučenou 2,5litrovou denní dávku vody se svým normálním každodenním fungováním.

Existují výjimky, ale ruku na srdce – nevypadá váš životní styl spíše takto:

Existují výjimky, ale ruku na srdce – nevypadá váš životní styl spíše takto: Po ránu kafe, k tomu bílé pečivo nebo sladká buchta, dopoledne druhá káva či energy drink, pak nějaká ochucená voda, k obědu salát (dieta) a kofola (jsme Češi, ne), odpoledne čaj nebo třetí kafe a zákusek (dieta se odkládá), večer nájezd na ledničku (dieta zapomenuta) a pak se dostaví žízeň, takže asi pivo, možná víno nebo snad něco tvrdšího a k tomu něco na zapití, nejspíš sodu?

Najdete tady někde 2,5 litru vody?

Pozor, alkohol, slazené a bublinkové vody se nepočítají. O kávě nemluvě, ta naopak vodu spotřebovává.

A k tomu připočítejme stres. Cestou do práce kolona, v práci vás vytáčejí kolegové nebo šéf, při odpoledním nákupu se prodíráte davy, jako by v obchodě dávali něco zadarmo, doma vás zavalí hromada povinností a nároky podobně vystresovaného partnera, dětí, psa nebo jiného miláčka. Prostě masakr. Říkáte si: no dobrá, a co s tím?

Hlavní příčiny a důsledky stresu obvykle známe, ale málokdo už ví, že stres také vysušuje. Spotřebovává vodu z našeho organismu, doslova ji z nás vysaje, dehydratuje naše tělo. Pokud vážíte 70 kilogramů, potom asi 53 kilogramů z toho je voda, kterou stále z těla odebíráte. Močením, pocením, vydechováním a stresováním. Neustále si z těla berete, ale málo vracíte. Přitom organismus potřebuje ke svému správnému fungování dostatek vody. Jestliže jste s takto nedokonalým „vodním hospodařením“ prožili polovinu života, připravte se na to, že se to v jeho další části projeví.

 Zkuste si představit svoje tělo jako vnitřní moře, obsahující 80 bilionů buněk. Je to těžké, tolik nebývá ani v jackpotu s vánoční prémií, ale zkuste to. Všechny buňky mají svůj úkol a smysl. Spolupracují v složitém systému vzájemně se doplňujících a navazujících činností. Jejich úkolem je zpracovávat potraviny na energii, pak ji dopravovat do všech částí těla, bránit se bakteriím a parazitům, transportovat odpad a provádět spoustu dalších úkonů, které si ani neumíme představit.

Biliony buněk vytvářejí dohromady perfektně fungující systém – lidské tělo.

Většina z nás bere jako samozřejmost, že nám tělo správně slouží. Většinou se o něj moc nestaráme až do chvíle, kdy v systému začne něco stávkovat a my se přestaneme cítit dobře. Pak teprve začínáme řešit únavu, nadváhu, nemoci atd. To je pro člověka typické: když se nám přitíží, začneme rychle „žít zdravě“, ale jakmile problém zmizí, zamíříme hezky zpátky do starých kolejí.

Vraťme se však ke zmíněnému k vnitřnímu moři. Co se stane s jeho obyvateli, jestliže začnou vysychat všechny přitékající řeky a omezí se i ostatní zdroje vody, zatímco úbytek vypařováním bude pokračovat, nebo se ještě zvětší? Je jasné, že se jejich životní podmínky změní k horšímu. Je to podobné, jako byste celý rok pracovali bez oddechu a odpočinku, a pak vám někdo zrušil vytouženou dovolenou. Přišli byste o šanci vypnout, zregenerovat se a vrátit se do obvyklého režimu odpočatí a plní síly. Vaše únava by narůstala a ztráceli byste na výkonnosti.

Vysoušením svého vnitřního moře rušíme dovolenou svých pracujících buněk.

Čistou vodu nic nenahradí. Naše tělo nepotřebuje s vodou přijímat barviva, kalorie, konzervanty, sladidla a jiné „bonusy“, kterými jsou nacpány různé druhy ochucených nápojů. Naopak se s těmito dárečky ještě musí vypořádávat, neutralizovat je a vylučovat. Když se naučíte pít „obyčejnou vodu“, snadno dosáhnete překvapivých výsledků. Shodit na váze, snížit objem tuku v těle, zbavit se pomerančové kůže a vyčistit pleť – to stojí za pokus, nemyslíte?

Jak se naučit pít vodu

Jak se naučit pít vodu

Když jsem se začal ptát lidí, co pijí, zjistil jsem, že jedinců pijících hlavně čistou vodu je pomálu. Naopak se ukázalo, že představa pití čisté vody bez jakéhokoli ochucení většině z nich vůbec nepřipadá lákavá. I z osobní zkušenosti vím, jak je nesnadné přejít na pití čisté vody. Zpočátku vám připadá, že voda postrádá chuť, a po jejím vypití možná máte i pocit těžkosti v břiše. Zejména u kuřáků může být pocit odporu k vodě zesílený.

Proč to tedy zkoušet?

Voda vám může účinně pomoci, pokud ji zařadíte do svého fungování..

Není potřeba uvádět zdlouhavé argumenty, proč pít především vodu. Každý z nás podvědomě cítí, že je to přirozené a správné. Možná to souvisí s tím, jaký podíl v našem těle voda má. Pro řadu lidí však může být obtížné s pitím vody začít. Je to jako se změnou jakéhokoli zvyku, který máte pěvně zakořeněný. Své návyky (i ty škodlivé) si totiž dlouhou dobu budujeme a – mnohdy i nevědomky – stále upevňujeme. Je zřejmé, že přebudovat zaběhnuté mechanismy vyžaduje určité úsilí.

Obavy však nejsou na místě, váš přerod bude trvat jen omezenou dobu. Věděli jste, že k tomu, aby se z nějaké činnosti stal zvyk, stačí opakovat ji po dobu 21 dnů? To je dost krátká doba na to, že máte v úmyslu změnit nesprávně nastavený systém přijímání tekutin, který možná používáte už po desítky let. Je to jistě povzbudivé zjištění! Stačí mít jen trochu vůle a odhodlání ke změně.

Nejlepší způsob, jak vodu dostávat do těla, je vodu jíst. Není to nic obtížného, ve většině ovoce a zeleniny tvoří voda více než 90 % složení. U melounů, pomerančů a grepů je to až 98 %. Tímto způsobem se získaná voda dostává do organismu pomalu a rovnoměrně. S ovocem a zeleninou zároveň konzumujeme vitamíny, minerály a stopové prvky.

U samotného pití vody je důležité správně rozložit její přijímání během dne. Je zřejmé, že vypijeme-li ráno najednou litr vody a totéž uděláme večer, svému tělu příliš neprospějeme. V takovém případě totiž většina vody tělem projde bez většího účinku. Mnohem lepší je rozložit přísun vody do celého dne a dávkovat ji po menším množství. Vyzkoušel jsem si pití až 1l vody po ránu najednou i extrémní zavodnění až 5l vody denně. Tohle osobní testování se ustálilo na cca 2l čisté vody na den. Postupným upíjením s tím omezením, že vodu nepiji půl hodiny před a po jídle. Tělo se pro mě ideálně zásobuje vodou, navíc mám přehled o svém pitném režimu.

Každý člověk je originálem, takže si svůj systém zavodňování, každý vyladí ideálně sám,podle toho ,co mu nejvíce vyhovuje.

Tajný tip: přechod k pití čisté vody si usnadníte, pokud se ji naučíte vnímat jako lék.

Když se cítíte nemocní, jdete k lékaři, který vám stanoví diagnózu a navrhne lék. Ten si koupíte a pak přijde okamžik, kdy ho „užijete“. Uděláte to tak bez ohledu na to, jakou má chuť, přestože často bývá odporná. Vezmete si lék s vědomím, že do sebe dostáváte látku, která vám pomůže. Začněte takto přistupovat ke sklenici čisté vody.

Vypijte ji s vědomím, že je to lék, jenž vám pomůže, a to vám v začátcích umožní překonat pocit nechuti. Pocity nás ovlivňují a jsou důležité. Dalším krokem je spojit si s vypitím sklenice vody nějaký pozitivní pocit. Můžete myslet na dobití energie, představovat si očistu těla, odstranění únavy nebo cokoliv, co vás právě napadne. Vše bude správně, záleží jen na vaší svobodné vůli. Začněte zkrátka pít vodu „vědomě“.

Vtisknutím myšlenky vodě využijete v praxi teorii paměti vody Masaru Emota. Budete překvapeni silou účinku. Spojením energetické vibrace vašeho přání a čistoty charakteru vody vytvoříte pro tělo účinnou a léčivou látku.

Pokud vás neoslovuje mentální práce s vodou, určitě můžete přejít k pití čisté vody za pomoci pomůcek,které ji určitým způsobem harmonizují.Voda ovlivněná pomocí kamenů přímou metodou(výluh) nebo  nepřímou metodou použitím našich pohárů či karaf.je jemnější,jakoby nasládlejší a tělo ji mnohem lépe přijímá. Tím lze začít a postupně své „hrátky s vodou“ rozvíjet.

Díky osobní zkušenosti vím, že se vědomé pití vody a vůbec její zařazení do pitného režimu brzy projeví. Pil jsem po nějaký čas vodu s vědomím, že přijímám čistou inspiraci a kreativní nápady. Myšlenka na vznik harmonizéru na sebe nenechala dlouho čekat. Věřím, že za ni mohu děkovat hlavně vodě.

Richard Synčák

Harmonizovat i filtrovat

Čemu dát přednost ?

Pokud už jste v situaci, kdy si uvědomujete, jak se prospěšné a důležité začít pít denně dostatečné množství čisté vody a rozhodli jste se pro kohoutkovou vodu z řádu, je na místě ještě jedno rozhodnutí – zda tuto vodu nějakým způsobem upravovat nebo ne.

Pozitiva této vody jsou zřejmá. Vedle ceny a dostupnosti v podstatě v neomezeném množství, což je fakt, který nedostatečně oceňujeme, je to kontrolované složení ve smyslu zbavení vody škodlivých bakterií, pesticidů a dusičnanů. Tato voda také obsahuje v malém množství nám prospěšné minerální látky.

Problém kohoutkové vody jako hlavního zdroje pro zavlažování těla je potřeba vidět ve dvou rovinách. Jedna z nich je chemické složení-tedy jaké další látky v sobě voda nese a druhá je struktura tedy do jakých clusterů jsou seskupeny molekuly vody a jaká informace je v nich obsažena.

Když se budeme bavit o složení je problémem číslo 1 chlor, který se používá s dezinfekci vody. Chlor je pro nás jedovatý. Existuje ve vodě v podobě volného chloru nebo vázaného – tedy sloučeného z jinou látkou. Dalším jedem k řešení jsou těžké kovy – olovo, kadmium, rtuť, arzen. Jsou sice ve vodě pouze ve stopovém množství, tak jako ostatně v mnoha jiných potravinách nebo přípravcích, které používáme, ale jsou karcinogenní, ukládají se v nás a škodí už v nízkých koncentracích.

Z tohoto pohledu je určitě výhodou zbavit vodu těchto látek a filtrace je jedním z nejznámějších a nejjednodušších způsobu. V podstatě necháme vodu protékat přes membránu-filtr ,který obsahuje aktivní=silně reaktivní látku, která reaguje s chloridy a těžkými kovy za vzniku jiných sloučenin ,které jsou zachyceny ve filtru. Tato aktivní látka – nejčastěji uhlík takto funguje dokud není reakcemi spotřebována, pak filtr přestává účinkovat a je potřeba vyměnit filtrační vložku. Volný chlor se postupně z vody uvolňuje sám, pokud si napustíte vodu z kohoutku do sklenice, určitě je dobré ji nechat před pitím odstát, aby chlor vyprchal.

Filtrace je pojem pro většinu lidí známý, pochopitelný a rozumí mu.

Povědomí o schopnosti vody měnit svou strukturu v závislosti na to jakým způsobem je dopravována a také o její schopnosti ukládat ve své struktuře informační vzorce ze svého okolí je však u velké části populace tristní.

Když je vedena debata o kvalitě vody, veškerý důraz je kladen na její chemické složení. Přestože tím, co nás jako živé organismy ovlivňuje především je bioenergetická informace vodou nesená. Voda je svou schopností absorbovat, nést a předávat informaci vlastně homeopatickým lékem. Tento obrovský potenciál vody prozatím zůstává na okraji zájmu.

Na krystalu kohoutkové vody pořízeného metodou Masaru Emota je velmi dobře patrná absence pravidelného uspořádání. Informace, kterou voda absorbuje průchodem přes geopatogenní zóny a kontaminovanou zeminu, spolu s informací hormonálního charakteru a absencí přirozeného turbulentního víření vytváří z kohoutkové vody látku, o jejíž prospěšnosti lze pochybovat.

Člověk je synergickým systémem propojujícím všechna naše těla – fyzické, mentální, astrální, éterické, duchovní. Informace-vibrace mají zásadní vliv na energetický stav všech těl.Veškeré změny na úrovni jemněhmotných těl si často neuvědomujeme a neprociťujeme, teprve až se projeví na hrubohmotném-fyzickém těle, registrujeme, že se něco změnilo. Často složitě hledáme příčiny a pomocí léků-jedů tlumíme důsledky defektů biopole. Prvotní informační negativita v biopoli zůstává neodstraněna a po čase se opět projeví.

Všichni chceme mít spokojený,naplněný a šťastnýživot.

Vedle správného jídla, tělesného pohybu, pozitivního myšlení je důležité mít dostatek správné vody!!

Harmonizaci vody tedy chápejte jako obnovu jejího přirozeného molekulárního uspořádání a vložení láskyplné informace do její paměti. Pravidelným pitím vody s aktivovanou strukturou jsme schopni přenášet do své vnitřní vody kvalitu, která se projeví zlepšením na buněčné úrovni a dokáže stabilizovat naši emoční stránku.

Podle vesmírných zákonů přitažlivosti podobné přitahuje podobné.

Naše nastavení vysílá do prostoru signály , které přitahují podobně naladěné lidi a s nimi spojené situace, vztahy , konflikty nebo radosti. Vylaďte svou vodu k pití a následně i sebe na to, co by jste chtěli do svého života přitáhnout.

Když se tedy vrátíme k původní otázce.Obě zmíněné úpravy kohoutkové vody mají svůj smysl a je ideální je kombinovat. K filtrování vody si najděte i způsob harmonizace, který vám bude vyhovovat.

Tady je názorná ukázka jak vypadá krystal vody, která má strukturu upravenou turbulentním vířením a díky dalším vlivům obsahuje pozitivní informace

Jak se vám líbí představa, založit svůj pitnýrežim na takovéto vodě !

Vyzkoušeným a účinným způsobem jak si komplexně upravit vodu,  je spojení harmonizér ViaHuman a jednoduchá filtrační konvice.

 

Harmonizér ViaHuman

Pokud je vašemu uvažování bližší filtrace, a chcete vodu hlavně filtrovat, neopomeňte svou vodu také harmonizovat.

Filtrováním svou vodu nezbavíte nežádoucí informace.

K výkonnému filtru doporučujeme harmonizační karafu ViaHuman. K regeneraci vody stačí několik minut.

Ať jsou vám tyto slova prospěšná a jsou vám k užitku v souladu s vaším osobním nastavením a nejvyšším dobrem.

Richard Synčák